0

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ  internetového obchodu   www.motoolej.eu :     Ľudovít Moravec-Mocar

Výpis z obchodneho registra  nájdete :

http://www.zrsr.sk/zr_browse.aspx

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávka tovaru

Zákazník si môže v internetovom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnený symbol nákupného košíka. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje:
·   dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru,
·   dodať všetku dokumentáciu  potrebnú k správnemu používaniu a ošetrovaniu výrobku,
·    dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
·   oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
·  za poškodenie zásielky zavinené poštou,
·   prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Preberanie balíkov:

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu. Po brebratí autobaterie od kuriera je dôležité skontrolovať autobateriu ešte pred kurierom.Kurier slúži ako svedok.Ak tento úkon kupujúci nespraví , následné zistenie, že je autobateria poškodená ( rozbitá,buchnutá a pod.) nie je možné reklamovať.


·  Kupujúci sa zaväzuje:

·  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
·   v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
·  v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3.Dodacie lehoty

Tovar objednaný do 13,30 Hod . bude doručený nasledujúci pracovný deň.

4. Poštovné a balné

Poštovné a balné je účtované podľa spôsobu doručenia a výšky objednávky, podľa nasledujúcej informacie:

Osobný odber: 1,0 Euro

Pri objednávke do 45 EUR :   3,80 EUR

Pri objednávke od 45 EUR :   ZADARMO

Spätný bezplatný  odber starých a vyradených autobatérií- akumulátorov , možný na našej prevádzke Komárno 94501, Družstevná 8/ 3210 a to v priebehu pracovnej doby.

 

5. Vrátenie tovaru a peňazí

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich  kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10. Ak Vám tovar, ktorý ste si objednali nevyhovuje, jednoducho nám ho zašlite späť ( nie na dobierku),   v originálnom ,čo najmenej porušenom obale, späť na adresu: Ľudovít Moravec-Mocar  Družstevná 18  945 01 Komárno. Je dôležité , aby nám bol balík doručený na našu adresu,nie uložený na pošte. Za každý vrátený , nepoškodený tovar Vám zašleme späť peniaze prevodom na Váš osobný účet, do 14 dní.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba ná- klady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). tlačivo odstúpenie od zmluvy tu.

6. Zrušenie objednávky

  1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: info@motoolej.eu

7. Reklamácia tovaru - záručná doba

Na tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 2 roky a začína plynúť dňom prebratia tovaru. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

8.  Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaných uvedených osobných údajov   pre potrebu realizácie objednávky a s lehotou uchovávania osobných údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobných údajov a jeho novelizácie č.90/2005 Z.z.  Firma Mocar sa týmto zaväzuje, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije ich ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.motoolej.eu . Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Zákony a predpisy:
- zákon číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 01.10 .2009 a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce.

akcia

Mohlo by vás zaujať